Financieel vastgoedbeheer

Financieel Beheer: wij zorgen dat de huur binnenkomt

De meeste huurders betalen trouw en op tijd hun huur. Maar helaas geldt dat niet voor alle huurders. De ervaring leert dat veel verhuurders te laat actie ondernemen als de huur niet op tijd wordt voldaan. En hoe langer de huurbetaling uitblijft, hoe lastiger het voor de huurder wordt om aan zijn verplichtingen te voldoen. Immers: de volgende huurbetaling dient zich alweer aan. 

Financieel beheer van Homey Housing houdt in dat wij alle financiële zaken rond de huur zo goed mogelijk regelen. Dat begint al bij onze sterke screening. Daardoor weten wij het aantal wanbetalers op voorhand al tot een minimum te beperken. Toch kan het altijd gebeuren dat er huurders zijn die niet op tijd betalen. Dat houden wij nauwlettend voor je in de gaten. Wij beschikken over professionele software om de maandelijkse huurbetalingen te controleren. Daarmee voorkomen we dat er een huurachterstand ontstaat. Overschrijdt de huurder de betalingstermijn, dan sturen wij herinneringen uit. Meestal wordt de huur dan snel overgemaakt. Zo niet, dan volgen er aanmaningen. En voldoet de huurder dan nog niet aan zijn huurverplichtingen, wat bijna nooit voorkomt, dan schakelen wij een gerechtsdeurwaarder in. Ook over je huurinkomsten hoef je je bij ons dus geen zorgen te maken.   

den haag vastgoedbeheer

Homey Housing doet meer in vastgoedbeheer

  • Homey Housing beschikt over geavanceerde software om de huurbetalingen te controleren
  • Je ontvangt van ons maandelijks een specificatie van de huur
  • Wordt de huur niet of onvolledig betaald, dan stuurt Homey Housing automatisch herinneringen en boetes uit naar de huurders
  • Homey Housing overlegt over de jaarlijkse huurverhoging en stuurt namens de eigenaar een huurverhogingsbrief
  • Je ontvangt van ons een specificatie van de totale jaarlijkse huurinkomsten

Onze partners:

Ervaringen van verhuurders

Scroll naar boven