Nieuwe regels huurprijsstijgingen in de vrije sector

img 0425

Nieuwe regels huurprijsstijgingen in de vrije sector

Huurders in vrije sector beter beschermd tegen te hoge huurprijsstijgingen

Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft onlangs maatregelen aangekondigd die voor huurders in de vrije sector goed nieuws zijn. Door deze maatregelen worden huurverhogingen gemaximeerd, om huren in de vrije sector betaalbaar te houden. Voorlopig is de inflatie nog wel leidend, maar na de wetsverandering wordt ook de gemiddelde loonstijging een bepalende factor voor schommelingen in de huurprijs. Concreet betekent het dat in tijden van hoge inflatie, zoals momenteel het geval is, de maximale verhoging van de huur wordt gebaseerd op de loonontwikkeling. Op deze manier wil het kabinet huurders in de vrije sector beter beschermen tegen stijgingen in de huurprijs.

Minister De Jonge: ‘Wonen moet betaalbaar blijven, ook als het gaat om huren in de vrije sector. Als de huur veel harder stijgt dan het inkomen, kunnen mensen in grote problemen raken. We willen niet dat mensen op straat komen te staan of dat ze door te hoge woonlasten nauwelijks nog rond kunnen komen. Dat raakt aan de bestaanszekerheid van mensen. De huidige wet houdt onvoldoende rekening met tijden van hoge inflatie. Vandaar deze nieuwe systematiek om huurders beter te beschermen.’  

De huren in de vrije sector mogen nu nog jaarlijks met inflatie +1% stijgen. De inflatie is in 2022 sterk opgelopen en de verwachting is dat de inflatie voorlopig nog niet hard zal dalen. Hierdoor dreigen huren in de vrije sector dus hard te stijgen. Daarom grijpt het kabinet in door maximale huurstijging komend jaar gelijk te stellen aan de stijging van de lonen +1%. De wet geldt voor woningen in de vrije sector met een huurprijs vanaf  €763 per maand, dat zijn circa 648.000 woningen.

Lagere woonlasten voor sociale huur

Corporaties gaan de komende drie jaar voor alle sociale huurders de huren matigen, daarbij gaat het om circa 2 miljoen woningen. Daarbij wordt de koppeling met de inflatie losgelaten, dus de maximale huurstijging voor huurders is gelijk aan de loonontwikkeling. Hierdoor gaan de huren minder hard stijgen dan de lonen. Om de huur voor huurders met een laag inkomen te verbeteren krijgen huurders met een inkomen op of onder 120% sociaal minimum daarnaast een wettelijk verplichte eenmalige huurverlaging tot € 550 (prijspeil 2020). Circa 510.000 huishoudens komen hiervoor in aanmerking. Zij krijgen een gemiddelde huurverlaging van gemiddeld € 57 per maand.

Gratis verduurzaming van meer dan 675.000 woningen

Daarnaast wil het kabinet zorgen voor een lastenverlaging door middel van verduurzaming van corporatiewoningen. Corporaties gaan alle woningen met een E-, F-, of G-label tot en met 2028 versneld verduurzamen. Voor 2030 is er een doel gesteld om 675.000 woningen vergaand geïsoleerd te hebben, en 450.000 bestaande corporatiewoningen aardgasvrij te hebben gemaakt. Om huurders ook te laten profiteren van deze verduurzaming is afgesproken dat hun huur niet verhoogd zal worden na isolatiemaatregelen die leiden tot een beter energielabel.

Bron: Rijksoverheid

Deel dit bericht:

Scroll naar boven